Onderhandelen

Doelstellingen

De technische en tactische gedragingen integreren en beheersen om de zelfzekerheid en de doeltreffendheid tijdens onderhandelingen te vergroten.

Actiethema's

De fundamenten van het onderhandelen :
De 3 onderhandelingsassen
De positieve programmering
Het prisma der a priori
Het Pygmalion effect
De “musts” van de onderhandeling :
De kunst om vragen te stellen
Integraal luisteren : horen of luisteren, wat maakt het onderscheid ?
De kracht van de stilte
De 8 “musts” om de onderhandeling te structureren :
Een gunstige sfeer scheppen
De strategische vragen en informatie
Positieve signalen uitbuiten
De aangepaste argumentatie
Tegenwerpingen behandelen
De onderhandeling afronden
Het ego van de klant waarderen
De beheersing van zijn percepties
De “sleutelpunten” van de onderhandeling : zowel technisch als tactisch
Het beheer van de agressie : 3 stappen om het evenwicht te herstellen
De verdediging en de onderhandeling van de prijs
De groepsonderhandeling
Het beheer van de concurrentie
De conclusie :
De algemene filosofie van de conclusie
6 verschillende conclusietechnieken (van de zachte aanpak naar druk)
De her-onderhandeling :
Assertiviteit als her-onderhandelingsmethode
De gewichten van de boodschap
De gewichten van de relatie
De mededeling van een beslissing : “Ram >< Paling" Hoe « NEEN » zeggen ?
De 360° onderhandeling :
De kunst om intern te onderhandelen
De verschillende onderhandelingsstijlen in functie van de typologieën :
De herkomst van de methode
De 4 kleurenenergieën
De gevolgen naar de onderhandeling toe
De typologie van een ander herkennen
Zijn onderhandelingsstijl aanpassen om betere resultaten te behalen

Planning

3 dagen inter-actieve training

Voor de programma’s op maat, contacteer ons

Klik hier