De 6 hoeden denkwijze

De voordelen

De denkpatronen structureren
Het denkproces
Risico op conflict verminderen
De communicatie (geschreven en mondeling) verbeteren
De kwaliteit van de beslissing – en dus de doeltreffendheid ervan – verbeteren

De doelstellingen

Elke deelnemer helpen om de 6 denkhoeden te begrijpen en toe te passen, individueel of collectief

De inhoud

De fundamenten van de methode
Een samenvatting van de 6 hoeden
Hoe deze methode gebruiken ?
punctueel en systematisch gebruik
korte en lange sequenties
Wanneer de hoeden gebruiken ?
De techniek van het willekeurige woord
De occasionele hoed

Planning

1 interactieve trainingsdag

Voor de programma’s op maat, contacteer ons

Klik hier