De Penta Methode

4 stappen voor een opleiding op maat

Fase 1 : Observatie

De werking van het bedrijf identificeren is de eerste operationele fase verwezenlijkt door ons team in nauwe samenwerking met het management van het klantenbedrijf. Strategieën, organisatiestructuren, werkmethodes, gebruikt jargon… al deze gegevens worden in detail geanalyseerd binnen een ruime context (het interne bedrijfskader, maar ook de relaties met klanten, leveranciers, enz).

Fase 2 : Actie

Eens de behoeften duidelijk geïdentificeerd, wordt een uniek actieplan opgezet. Er wordt een modulair programma – eigen aan de bedrijfsbehoeften samengesteld. Dit bestaat uit :
– specifieke oefeningen
– op maat gemaakt pedagogisch materiaal
– positieve confrontatie tijdens de rollenspelen
– concrete en eenvoudig toe te passen leidraden
– persoonlijke actieplannen
– digitaal leesmateriaal alsook handouts
Alles wordt in het werk gesteld om er een praktische, interactieve en resultaatgerichte opleiding van te maken.

Fase 3 : Balans en aanbevelingen

De opleiding wordt gespreid over een aantal weken om de verworven principes in de praktijk om te zetten en zodoende de impact van de opleiding te vergroten. Na de opleiding wordt de balans opgemaakt. Dit kan leiden tot bijkomende aanbevelingen onder de vorm van een algemeen en persoonlijk ontwikkelingsplan.

Fase 4 : Opvolging

Voor het Penta Management team is bestendigheid een onafscheidelijke factor van succes. De partnerruimte past in deze aanpak. Zij heeft als doel de verworven gedragingen te bestendigen en de prestaties verder te blijven verbeteren..

Om al de voorgestelde opleidingen in te kijken

Klik hier