Insights

Discovery®

Principe

Het Insights Discovery® systeem erkent dat iedere persoon een uniek iemand is, met eigen stijl, behoeften verwachtingen. Deze verschillen tussen de mensen maken een grote kracht uit. Maar hoe kan men ze herkennen en er het beste uithalen ?

Het profiel

Het profiel “Insights Discovery®” is een document van meer dan 20 bladzijden, een echte tool ter persoonlijke ontwikkeling die zowel de individuele ontwikkeling als die van het team ondersteunt en vergemakkelijkt. Het persoonlijke profiel “Insights Discovery®” is vandaag één van de best presterende tools beschikbaar. Het schenkt kostbare hulp om beter te begrijpen hoe we zelf functioneren, maar ook optimaal kunnen samenwerken met anderen. Het laat iedereen toe zijn relationele efficiëntie te verbeteren zowel op het werk als daarbuiten.

Ieder profiel omvat een “basis” module die de volgende thema’s behandelt :
Algemeen
Potentiële sterke en zwakke punten
Toegevoegde waarde voor het team
Communicatiestijl
Mogelijke blinde vlekken
Het tegenovergestelde type
Suggesties ter persoonlijke ontwikkeling

De informatie die de “basis” module levert kan vervolledigd worden met de bijkomende Insights Discovery® modules. Zij omvatten specifieke job gerelateerde punten inzake verkoop of management.

Het Insights Discovery® profiel wordt verwerkt op basis van antwoorden op de vragenlijst “Insights Discovery®”. Deze vragenlijst bevat 25 vragen. Het vraagt gemiddeld een half uur om ze in te vullen.

Verloop van de dag

Doelgroep :
Directie en kaderleden die samenwerken binnen een directieteam, een afdeling of een project.
Doelstellingen :
Bewust worden van zijn eigen profiel en dat van de collega’s via het onderkennen van de individuele gedragsvoorkeuren.
Practische strategieën ontwikkelen om de dynamiek van een team te versterken.
Een concrete “handleiding” uitwerken om beter te communiceren met alle leden van het team.
Timing:
Van 9 tot 17.30 uur (het liefst buiten het bedrijf)
Verloop van de dag :
Tijdens de voormiddag stelt men de dynamiek voor van de Insights kleuren en van de wetenschappelijke fundamenten van de verschillende persoonlijkheidstypes ontwikkeld door de zwitserse psycholoog Carl Jung. Dit gebeurt via oefeningen en op interactieve wijze.

Voor de middagpauze ontvangen de deelnemers hun individueel en vertrouwelijk verslag van hun Insights profiel.

Tijdens de namiddag besteedt men de nodige tijd aan de dynamiek van de Insights kleuren alsook aan de analyse van het teamwiel d.w.z. de bijdrage van iedereen tot het team. Nadien wordt – op vrijwillige basis – uitgewisseld over de verschillende aspecten van de individuele verslagen teneinde de do’s en de dont’s van de teamsamenwerking te verduidelijken.
Om 17 uur eindigt de dag met de feedback van de deelnemers en hun persoonlijk actieplan.

De deelnemers krijgen dan ook een gedetailleerde gids van het Insights profiel die ze helpt hun individueel profiel beter te begrijpen.

Planning

1 dag inter-actieve training

Voor de programma’s op maat, contacteer ons

Klik hier