Communicatie

Actie thema’s

Basisprincipes van de communicatie :
het prisma der a priori
het Pygmalion-effect
de kunst van het vragen stellen
integraal luisteren
De positieve programmering
Assertiviteit :
evenwicht « boodschap » vs. « relatie »
durven « NEEN » zeggen
Omgaan met verbale agressie :
3 stappen om de dialoog te herstellen
Verantwoordelijkheid nemen :
intentie of objectief: hoe het verschil maken?
betrokkenheid creëren: bron van motivatie
Het 360° verkoopproces :
hoe overtuig ik anderen van mijn idee?
de operationele « check list »
Vergaderingen :
wat wordt er van mij verwacht ?
van agenda naar actie
Conflict handling :
hoe een conflict vermijden ?
van conflict naar onderhandeling
Consensus : de kracht van het team

Planning

2 dagen interactieve training, gespreid over 4 weken

Voor de programma’s op maat, contacteer ons

Klik hier