Planning

Ontdek hieronder al onze opleidingsplannings voor “Management, Verkoop en Persoonlijke Productiviteit”. De data vermeld per sessie stemmen overeen met het aantal dagen van de opleiding.

Français - réf. M-115.19
Jeudi 12 septembreLieu
Golf L'Empereur
Rue Emile François 31
1474 Ways
Investissement
2.950€ + TVA 21%
Jeudi 10 octobre
Jeudi 14 novembre
Jeudi 19 décembre
Jeudi 16 janvier 2020
Français - réf. M-116.19
Mardi 15 octobreLieu
Golf L'Empereur
Rue Emile François 31
1474 Ways
Investissement
2.950€ + TVA 21%
Mardi 19 novembre
Mardi 17 décembre
Mardi 21 janvier 2020
Mardi 18 février 2020
Nederlands - ref. M-125.19 
Donderdag 19 septemberPlaats
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
Investering
2.950€ + BTW 21%
Dinsdag 8 oktober
Dinsdag 5 november
Dinsdag 26 november
Dinsdag 17 december
Nederlands - ref. M-126.19 
Dinsdag 15 oktoberPlaats
Salons Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 Groot-Bijgaarden
Investering
2.950€ + BTW 21%
Donderdag 7 november
Dinsdag 3 december
Donderdag 19 december
Dinsdag 14 januari 2020

Ontdek hieronder al onze opleidingsplannings voor “Management, Verkoop en Persoonlijke Productiviteit”. De data vermeld per sessie stemmen overeen met het aantal dagen van de opleiding.

Français - réf. V-215.19 
Mardi 24 septembreLieu
Golf L'Empereur
Rue Emile François 31
1474 Ways
Investissement
2.950€ + TVA 21%
Jeudi 17 octobre
Mardi 5 novembre
Mardi 26 novembre
Mercredi 18 décembre
Nederlands - ref. V-225.19 
Dinsdag 17 septemberPlaats
Salons Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 Groot-Bijgaarden
Investering
2.950€ + BTW 21%
Woensdag 9 oktober
Woensdag 6 november
Woensdag 27 november
Woensdag 18 december

Ontdek hieronder al onze opleidingsplannings voor “Management, Verkoop en Persoonlijke Productiviteit”. De data vermeld per sessie stemmen overeen met het aantal dagen van de opleiding.

Français - réf. PP-316.19 
Lieu
Golf L'Empereur
Rue Emile François 31
1474 Ways
Investissement
590€ + TVA 21%
Mardi 26 novembre
 
Nederlands - ref. PP-325.19
 
Woensdag 20 novemberPlaats
Salons Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 Groot-Bijgaarden
Investering
590€ + BTW 21%
 

Inschrijving

Naam

Voornaam

E-mail

Functie

Onderneming

Telefoon

Wenst :
zich in te schrijven voor een open trainingbijkomende informatie te krijgen of een suggestie te doente worden ingelicht wanneer er een nieuwe open training op de planning wordt ingeschrevenzijn toegangscode voor de boekjes te bekomen